Miško pardavimo mokesčiai

Kaip ir pardavus bet kokį turtą, miško pardavimas turi būti deklaruojamas, o nuo deklaruotos pardavimo sumos – sumokami mokesčiai.

Parduodant nenukirstą mišką ar apvaliąją medieną, gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikia, jei pardavimo suma neviršija 2 500 EUR per metus. Jei pardavimo suma viršija 2 500 EUR, tuomet privaloma sumokėti 15% gyventojų pajamų mokestį (GPM) nuo pardavimo pajamų ir susijusių privalomų mokėjimų bei miško įsigijimo kaštų skirtumo.

Taip pat pastebėtina, kad jei miško pirkimo ar pardavimo sandoriai yra pasikartotiniai, tęstiniai, tuomet privalote užregistruoti individualią veiklą bei mokesčius už miško pardavimą mokėti kaip individualios veiklos vykdytojas.

Parduodant žaliavinę medieną ar visą nenukirstą mišką, nuo gautų pajamų taip pat reikia sumokėti privalomuosius atsiskaitymus.

Jei miškų ar medienos prekybos veiklos pajamos per metus viršija 45 000 EUR, privaloma registruotis PVM mokėtoju. Medienos pardavimams Lietuvoje taikomas lengvatinis 9% arba 21% PVM tarifas, priklausomai nuo parduodamos medienos.

Mokesčiai pardavus paveldėtą mišką

Paveldėtas miškas nėra apmokestinamas, išskyrus atvejus, kai miškas parduodamas nepraėjus 10 metų nuo paveldėjimo momento. Tokiu atveju miško pardavėjas privalo sumokėti 15% GPM mokestį. GPM mokestis skaičiuojamas ne nuo paveldėto miško pardavimo sumos, bet nuo turto vertės prieaugio, palyginus pardavimo sumą su paveldėto turto verte.

Plačiau apie paveldėto miško pardavimą skaitykite paspaudę ant nuorodos.

Miško pardavimo mokesčiai
Į viršų