Privatumo politika

Paskutinį kartą privatumo politika buvo atnaujinta: 2019-06-14

miskogija.lt privatumo politika yra skirta supažindinti svetainėje besilankančius lankytojus su privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politika. Ypatingą dėmesį atkreipti turėtų miškų pardavėjai, pateikiantys savo asmeninius duomenis užpildydami pagrindiniame puslapyje pateiktą formą. Ją užpildę lankytojai užklausimą gali siųsti tik susipažinę su miskogija.lt privatumo politika.

miskogija.lt įsipareigoja tvarkyti pateiktus asmens duomenis vadovaudamasi visais galiojančiais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos ir privatumo reikalavimais. Mūsų privatumo politika pilnai atitinka Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“).

Kokią asmeninę informaciją renkame ir kaip ją naudojame?

Vienintelis būdas asmeninei informacijai svetainės administracijai pateikti yra per pagrindiniame svetainės puslapyje esančią formą. Joje suinteresuotas lankytojas gali pateikti šią informaciją:

 • Vardas;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas;
 • Miško lokacija;
 • Miško plotas;
 • Kadastrinis numeris;
 • Miško amžius;
 • Miško paskirtis (pardavimui/iškirtimui);
 • Žemės statusas miško pardavimo sandoryje (su žeme/be žemės);
 • Informacija apie praeityje vykdytus miško kirtimus ir/ar retinimus;
 • Vyraujanti medienos rūšis miške;
 • Norima miško kaina.

Slapukų (angl. cookies) politika

Mes naudojame tik standartinius, anoniminius slapukus, kurių tikslas yra užtikrinti sklandų svetainės veikimą ir gerą lankytojų patirtį joje.

Be būtinų slapukų, mūsų puslapyje taip pat gali būti naudojami trečiųjų šalių slapukai, kurių tikslas yra užtikrinti kai kurių svetainėje naudojamų funkcijų veikimą. Tokių slapukų pavyzdžiai: Google Analytics, Mailchimp, Google Adsense ir pan.

Kokią informaciją turėtumėte mums pateikti ir kodėl?

Pateikdami užklausos anketą mūsų internetinėje svetainėje, turėtumėte mums pateikti savo: vardą; telefono numerį; el. pašto adresą; miško lokaciją; miško plotą; kadastrinį numerį; miško amžių; miško paskirtį (pardavimui/iškirtimui); žemės statusą miško pardavimo sandoryje (su žeme/be žemės); informaciją apie praeityje vykdytus miško kirtimus ir/ar retinimus; vyraujančią medienos rūšį miške; norimą miško kainą.

Visi šie duomenys mums yra reikalingi tam, kad galėtume juos pateikti miškų supirkėjams, kurie savo ruožtu galėtų pateikti savo pasiūlymus Jūsų miškui įsigyti.

Ar teikiame jūsų informaciją kitiems subjektams (tvarkytojams)?

miskogija.lt gavusi Jūsų pateiktus duomenis, juos teikia tretiesiems asmenims, tik gavusi Jūsų sutikimą ir tik tuos duomenis, kuriuos Jūs sąmoningai nurodote užpildydamas pagrindiniame puslapyje pateiktą užklausos formą.

Be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo duomenų neteikiame, išskyrus teisės norminių aktų nustatytas tvarkas.

Jūsų duomenų tvarkymo principai

Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina.

Kiek laiko saugome informaciją apie Jus?

Tvarkydama ir saugodama Jūsų duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.

Kokios duomenų subjekto teisės?

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu info@miskogija.lt. Su išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir saugumą galite susipažinti atvykę pas mus arba užpildę Duomenų subjekto paklausimo formą.

Kontaktinė informacija

Remiantis BDAR ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, Jūs turite pilną teisę žinoti apie savo asmeninių duomenų statusą bei reikalauti, kad apie jus sukaupti duomenys būtų pašalinti iš mūsų duomenų bazės.

Visais klausimais į mus turėtumėte kreiptis el. paštu: info@miskogija.lt

Baigiamosios nuostatos

Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų paties ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmo ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą.

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo miskogija.lt svetainėje dienos. Privatumo politika nėra laikoma svetainės administracijos ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika miskogija.lt Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus. miskogija.lt pasilieka teisę savo nuožiūra papildyti, keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamiesi šiame tinklalapyje, Jūs turite pareigą įsitikinti, jog esate susipažinę su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Jums apsilankius šiame tinklalapyje.

Į viršų