Miškotvarkos projektai: rengimas ir derinimas

Miškotvarkos projektas yra dokumentas (kartais vadinamas miško pasu), kuris reikalingas bet kokiai ūkiniai veiklai miške vykdyti. Visa ūkinė ir priežiūros veikla miške gali būti vykdoma tik jo pagrindu, įskaitant miško kirtimus, atkūrimą, žemių tvarkymo ir kitą veiklą. Miškotvarkos projektas taip pat reikalingas norint gauti ES paramą.

Miškotvarkos projektas (miško pasas) taip pat įtakoja miško kainą. Tvarkingai parengtas projektas gali pakelti jo vertę, jei nuspręsti mišką parduoti. Dažnai miško kaina yra nustatoma būtent miškotvarkos projekto pagrindu.

Miškotvarkos projekto rengimas

Miškotvarkos projekto rengimą galima pavesti rengėjui, su juo sudarius projekto rengimo sutartį. Miškui savininkui pateikus miško valdos planelį VĮ Registrų centro išduotą pažymėjimą ar išrašą, miškotvarkos projekto rengėjas atlieka miško taksaciją ir pradeda rengti vidinės miškotvarkos projektą. Jį parengus, jis yra derinamas ir tvirtinamas.

Miškotvarkos projekte privaloma pateikti informaciją apie:

  • valdos žemės planą;
  • miško kirtimų ir atkūrimo mastą;
  • taksoraštį;
  • privalomus miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimus/apribojimus;
  • kraštovaizdžio formavimo projektą;
  • kitą informaciją, numatytą miškotvarkos projektų rengimo taisyklėse.

Bendrai, miškotvarkos projektą sudaro inventorizacinė dalis, projektuojami kirtimai ir atkūrimo darbai bei aplinkosauginiai reikalavimai.

Miškotvarkos projektus gali rengti tik atitinkamą kvalifikaciją turintys akrediduoti miškininkai, kurie yra patvirtinti Valstybinės miškų tarnybos registre.

Miškotvarkos projektų rengimo kaina

Miškotvarkos projektų rengimo kaina priklauso nuo rengėjo. Bet įprastai pilnas projekto parengimas kainuoja apie 250 eurų 3-5 ha ploto miškui bei 20-50 eurų už papildomą ha ploto.

Ką reikia žinoti apie miškotvarkos projektus?

Miškotvarkos projektai rengiami didesnėms miško valdoms, kurių bendras plotas yra daugiau nei 3 hektarai (ha).

Miškotvarkos projekto galiojimo laikas priklauso nuo miško sklypo ploto. Paprastai jis galioja 10 metų (jei valda didesnė nei 10 ha) arba 20 metų (valdoms nuo 3 iki 10 ha). Galiojimą laiką galima pratęsti 5 metams Valstybinėje miškų tarnyboje.

Miškotvarkos projektus galima rengti su Valstybinės miškų tarnybos programos pagalba, užsiregistravus tarnybos sistemoje.

Visi miškotvarkos projektai yra talpinami AMVMT Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų registre.

Į viršų