Miško kirtimas

Miško kirtimas – profesionalios paslaugos, kurias teikia miškininkystės įmonės. Jos naudingos ir tada, kai reikia mišką iškirsti sau, ir tada, kai miškas parduodamas iškirtimui trečiajai šaliai.

Miško kirtimu profesionaliai užsiimančios įmonės atsižvelgia į miško sklypo struktūrą bei privažiavimą prie miško ir parenka atitinkamą techniką operatyviai kirtimo darbams atlikti. Tokios įmonės laikosi visų miško kirtimą reglamentuojančių taisyklių ir įstatymų. Esant poreikiui, taip pat padeda gauti leidimą miško iškirtimui iš Valstybinės miškų tarnybos pagal turimą patvirtintą vidinės miškotvarkos projektą.

Miško kirtimas yra skirstomas į skirtingas kategorijas:

 • plynieji kirtimai;
 • atvejiniai kirtimai;
 • atrankiniai kirtimai;
 • biologinės įvairovės palaikymo kirtimai;
 • specialieji kirtimai;
 • retinimo kirtimai;
 • einamieji kirtimai;
 • atrankiniai sanitariniai kirtimai;
 • kirtimai savo reikmėms.

Šios kategorijos yra klasifikuojamos taip: pagrindiniai miško kirtimo darbai (kertami bręstantys ir brandūs medžiai), ugdomieji miško kirtimo darbai (kertami nepageidaujamų rūšių medžiai arba tie, kurie trukdo augti kitiems medžiams), sanitariniai miško kirtimo darbai (ketami nesveiki ar kitaip pažeisti medžiai), specialieji miškų kirtimo darbai (visi kiti, aukščiau išvardintiems darbams nepriskiriami kirtimai).

Miško kirtimo darbus atliekančios miškininkystės ir miškų supirkimo įmonės taip pat dažniausiai gali pasiūlyti ir kitas susijusias miškininkystės paslaugas. Tai – miško valymas, miško traukimo ir medienos išvežimo darbai.

Ar galiu kirsti mišką be leidimo?

Yra atvejų, kai miško kirtimui leidimas nėra būtinas. Tokie atvejai apima:

 • jaunuolynų ugdymo kirtimus (iki 20 metų amžiaus medynuose);
 • atrankinius sanitarinius kirtimus, iškertant tik sausuolius ir vėjovartas;
 • kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti, kai miško savininkas į savo miško valdos pusę iškerta iki 1,5 metro pločio juostą;
 • kirtimus valstybinių miškų valdytojams, norintiems medynuose kirsti pavienes drebules ir blindes žiemą papildomam žvėrių šėrimui.
 • kirtimus elektros perdavimo sistemos bei skirstomųjų tinklų operatoriams, inžinerinius tinklus, komunikacijas ir kelius prižiūrintiems asmenims, kai avariniais atvejais kertami pavojų keliantys medžiai.

Visais kitais atvejais, prieš kertant mišką privaloma gauti Valstybinės miškų tarnybos išduotą leidimą.

Miško kirtimo kaina

Miško kirtimo kaina priklauso nuo miško ploto, privažiavimo paprastumo, lokacijos, kertamų medelynų tipo, miško kirtimo klasifikacijos, kitų susijusių paslaugų. Vidutinė miško kirtimo kaina svyruoja nuo 6 iki 10 eurų už kubinį metrą (m3). Dėl konkrečios miško kirtimo kainos reikėtų pasikonsultuoti su miško supirkimo ar kitas miškininkystės paslaugas teikiančiais asmenimis ar įmonėmis.

Į viršų