Month: birželio 2024

Kaip apskaičiuoti medienos tūrį (kubus)?

Medienos tūrio skaičiavimas yra svarbus nustatant medienos kainą. Medienos tūris gali būti matuojamas kietaisiais metrais (kietmetriais) arba erdviniais metrais (erdmetriais). Erdmetriais skaičiuojamas medienos tūris, kai kiekvieną atskirą sortimentą išmatuoti per daug sudėtinga, todėl daroma prielaida, kad dalį erdmetrio sudaro oras. Tūrį erdmetriais verčiant į kietmetrius yra naudojamas glaudumo koeficientas, kuris priklauso nuo medžių rūšių bei […]

Į viršų