Kaip apskaičiuoti medienos tūrį (kubus)?

Medienos tūrio skaičiavimas yra svarbus nustatant medienos kainą. Medienos tūris gali būti matuojamas kietaisiais metrais (kietmetriais) arba erdviniais metrais (erdmetriais). Erdmetriais skaičiuojamas medienos tūris, kai kiekvieną atskirą sortimentą išmatuoti per daug sudėtinga, todėl daroma prielaida, kad dalį erdmetrio sudaro oras. Tūrį erdmetriais verčiant į kietmetrius yra naudojamas glaudumo koeficientas, kuris priklauso nuo medžių rūšių bei sortimentų ilgio. Glaudumo koeficientas priklauso nuo to, kaip mediena sukrauta. Kuo tvarkingiau mediena sukrauta – tuo mažiau oro viename erdmetryje.

Norint apskaičiuoti stačiakampės (statybinės, kalibruotos ar kt.) medienos tūri kubais (m³), reikia žinoti jos ilgį, plotį ir storį. Tą padaryti lengviausia pasinaudojus medienos skaičiuokle:

Medienos kubo skaičiuoklė vadovaujasi standartine tūrio skaičiavimo formule:
Medienos tūris (m³) = ilgis (m) x plotis (m) x storis (m)

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad ši skaičiuoklė galioja tik skaičiuojant stačiakampės medienos tūrį. Kubo ar cilindro formos medienos tūrio skaičiavimui reikia vadovautis šių figūrų skaičiavimo formulėmis. Tuo tarpu skaičiuojant medienos rąstų tūrį yra naudojamasi medienos tūrio lentelėmis, atsižvelgiant į rąsto ilgį ir jo skersmenį plongalyje.

Kaip apskaičiuoti medienos tūrį (kubus)?
Į viršų